Aktuális

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja:

2021. április 26. (hétfő) 8.00-17.00 óráig

2021. április 27. (kedd) 8.00-17.00 óráig

Helyszíne: Wunderland Óvoda Szekszárd Wesselényi u. 19. óvodavezetői iroda

A szülőnek csak az előre egyeztetett időpontban (74/510-982) van lehetősége megjelenni az óvodában és beíratni gyermekét!

Látogassatok el óvodánk honlapjára: www.wunderlandovi.hu , ahol megtalálják a beírtakozással kapcsolatos eljárásrendet és nyomtatványokat!

A beíratkozáshoz szükséges:

  • • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány, ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • • a gyermek TAJ kártyája

Egyéb információk:

Óvodába járásra kötelezett a 2021/2022-es nevelési évben az a gyermek, aki 2021.augusztus.31. napjáig betölti a 3. életévét – beíratásuk kötelező.

Az elmúlt évben előjegyzésbe vett, de óvodát még nem kezdett gyerekeket - amennyiben a szülő fenntartja beíratási szándékát - újra be kell íratni!

A 2021-2022-es nevelési évben is várunk minden leendő kisóvodást a Wunderland Oviba!

 

2021-04-12 11:45:02

Gyertek a Wunderland oviba PDF megnyitás

2021-03-17 20:55:23

Szülői tájékoztató óvodai beiratkozásról

Az Emberi Erőforrások minisztere a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás tekintetében egyedi eljárási szabályokat határozott meg a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel.

A Wunderland Óvoda– mint kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda
2021. március 22 és április 23-a között fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.

A szándéknyilatkozat megtalálható az óvoda honlapján a letölthető dokumentumok menüpont alatt!
A szándéknyilatkozatok alapján az óvoda elkészíti a szülőknek a beíratásra vonatkozó beosztást - a veszélyhelyzet által megkövetelt különös szempontokra figyelemmel, – melyről a szülőt értesíti.
A szülőnek csak az előre egyeztetett időpontban 2021. április 26-27-én van lehetősége megjelenni az óvodában és beíratni gyermekét!

A Wunderland óvodavezetője a gyermek óvodai felvételéről április 30-ig dönt, melyről haladéktalanul értesíti a szülőt.

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás a szokásos rendben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben hanem elektronikus úton is eljárhat.

A Wunderland Óvodába való beiratkozáshoz az eljárás a következő:

1/ Szíveskedjék elektronikusan visszaküldeni a kitöltött szándéknyilatkozatot az óvoda e-mail címére: wunderlandovoda7100@gmail.com
Amennyiben erre technikailag nincs lehetősége, kérem, hívja az óvoda vonalas számainak valamelyikét: 74/510-982 vagy 74/510-984.

2/ A szándéknyilatkozat megérkezése után az óvodavezetője vagy az óvodatitkár felvesziÖnnel a kapcsolatot (időpont egyeztetés céljából).

3/ Az előre egyeztetett időpontban kérjük, szíveskedjék személyesen megjelenni az óvodában és beíratni gyermekét. Hozza magával a gyermeke és saját maga személyes iratait is! (A személyes megjelenés alkalmával kérjük, legyen különös tekintettel a járványügyi szabályok betartására!)

4/ Amennyiben a beiratkozást teljes egészében online módon kívánja bonyolítani, úgy ezt kérjük jelezze a szándéknyilatkozaton! (Ebben az esetben személyes megjelenésre nincs szükség, az óvoda felveszi önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségei egyikén.)

Az előzőekben ismertetett eljárási szabályok az óvoda dolgozóinak, illetve a gyermeküket beírató szülőknek a biztonságát szolgálják. Kérem a kedves szülők megértését, együttműködését és a szabályok szigorú betartását!

Várjuk szeretettel a Wunderland Óvodába iratkozó gyermekek szüleit!

Szekszárd, 2021. 03. 17.

                                                                                            Üdvözlettel:

                                                                                                                             Häfner Adél

                                                                                                                             óvodavezető                   

2021-03-17 11:02:16

Tájékoztatás óvodai ügyelet biztosításáról

"Kérelem óvodai ügyelet igénybevételéhez" c. dokumentum letölthető a "Letölthető dokumantumok" menüpont alatt.

2021-03-08 17:56:44