Aktuális

2021-02-18 19:08:01

   

Kedves leendő Szülők!

Mivel a jelen egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé számunkra, hogy az „Oviváró” programjainkat hagyományos módon szervezzük meg, és személyesen meghívjuk Önöket és Gyermekeiket óvodánkba, mi mégis szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy megismerjék óvodánkat, csoportjainkat és a kiscsoportot kezdő óvónéniket.

Az elkövetkezendő időszakban szeretnénk bemutatni intézményünk sokszínűségét, az itt folyó munkát, az új óvodásokat fogadó csoportokat, pedagógusokat és azt, hogy miért jó a Wunderland Óvodába járni.

Néhány gondolat rólunk:

• A szekszárdi Wunderland Óvoda 1981 májusában nyitotta meg kapuját.

• Az intézmény a városközpontban, frekventált, biztonságos, csendesnek mondható lakótelepi környezetben helyezkedik el.

• 2005. július 1-től óvodánk fenntartója a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

• 11 gyermekcsoporttal, 249 férőhellyel rendelkezünk.

• A német nemzetiségi kétnyelvű nevelés kiemelt feladatunk,1981 óta - az óvoda átadásától - „jelen van” az óvodában. Kezdetben csak két csoportban valósult meg a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés, majd a szülői igényekből fakadóan évről évre emelkedett a német nemzetiségi csoportok és a pedagógusok száma.

• Mára már mind a 11 gyermekcsoportban német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik. 2019. szeptembertől hét intenzív kétnyelvű csoporttal működünk. Ezekben a német nyelvi nevelés még hangsúlyosabban valósul meg.

• 24 óvodapedagógusunk van, ebből 20 német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik.

• A pedagógiai munkát segítők száma 15 fő, ebből 11 dajka, 3 pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár.

A különleges bánásmódot, gondozást igénylő gyermekek óvodai nevelésében szakemberek: fejlesztő-pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyógy-testnevelő is közreműködnek.

• Fakultatív programjaink: német nemzetiségi néptánc, magyar néptánc, kosárlabda, foci, katolikus, református hittan.

• Óvodán kívüli programok: korcsolyázás, színház, DBU, gyermekkönyvtár, múzeum, kutyaterápia, hangterápia, meseterápia.

Célunk:

• Intézményünkben megőrizzük, és folyamatosan fejlesztjük a szakmai munkát, a hagyományápolást, a német nemzetiségi nevelést, valamint az identitástudat megalapozását.

• A német anyanyelvi környezet folyamatos fejlesztésére törekszünk. (Németországi tanulók, önkéntesek fogadásával is.)

• Biztosítsuk és fejlesszük a színvonalas nevelőmunkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Óvodapedagógusaink:

• széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek, célirányosan alkalmazzák tudásukat

• innovatívak, alkalmasak új pedagógiai kultúra kialakítására

• magas fokú elkötelezettséggel és felelősségtudattal bírnak

• jól kommunikálnak                                                                                 

• toleránsak

• elkötelezettek a német nemzetiségi nevelés iránt

• elhivatottan használják a német nyelvet                                                 

Óvodánk ellátottsága:

• az óvoda épülete korszerű, a csoportszobák, a mosdók és az öltözök a csoportlétszámnak és a gyermekek szükségleteinek megfelelőek

• a jól felszerelt eszközökkel rendelkező tornaszoba biztosítja, a megfelelő mozgás lehetőségét a gyermekeknek

• a korszerű, az előírásoknak megfelelő udvari játékok, mászókák, vár, homokozó várja a gyermekeket

• óvodánk környezete tükrözi a német nemzetiség kultúráját, szokásait, hagyományait

Német nemzetiségi óvodaként a német nemzetiségi hagyományokat átadva a gyermekeknek, a német nyelvet megismertetve és azt gyakorolva, hangsúlyozzuk a legfontosabb értékeinket, melyek segítségével alakítjuk ki német nemzetiségi óvodai nevelésünket, oktatásunkat. 2020-ban az Oktatási Hivatal ismét „Bázisintézményi” címet adományozott óvodánk kiemelkedő szakmai munkájáért.

A 2021-2022-es nevelési évben is várunk minden leendő kisóvodást a

Wunderland Oviba!

2021-01-18 19:47:43

                   

 Beszámoló a helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására kiírt BMI pályázati projekt megvalósításáról

A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felszerelésének bővítése, modernizálása és működési feltételeinek javítása érdekében 2020. márciusában támogatási igényt nyújtott be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül a Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumhoz.

A Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériuma a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának működési feltételeinek javítása, valamint a felszerelésének bővítése és modernizálása érdekében 3634 Euro, azaz 1 313665 Ft  vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A pályázat célja az óvodában az informatikai felszerelés és a modernizáció fejlesztése, a nemzetiségi és a nyelvi nevelést segítő eszközök beszerzése, valamint a német nyelvi környezet még színvonalasabbá tétele.  A pályázat során elnyert 2 db laptop, a 11 db hangszóró és a 11 db robot méhecske hozzájárul a gyermekek interaktív oktatásához, a német nemzetiségi tartalmú társasjátékok, valamint a német nyelvű mesekönyvek a nemzetiségi tudat kialakításában, helyes német nyelv hallás utáni elsajátításában és képességeik fejlesztésében nagy segítséget jelentenek.