• E-mailben

  wunderland.ovi7100@gmail.com

 • Személyesen

  7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.

 • Telefonon

  74/510-984, 74/510-982

Óvodánk

Wunderland Óvoda | Wunderland Kindergarten

Óvodánk Szekszárd város központi részén helyezkedik el, családi házas és lakótelepi környezetben.

Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytat.

 Az intézmény fenntartója a 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A német nemzetiségi nevelés kiemelt feladatunk, már negyven éves hagyományra tekint vissza. Az óvoda átadásától -1981 májusától- a szülői igényeknek megfelelően, folyamatosan bővült a német nemzetiségi csoportok száma. Mind a 10 gyermekcsoportban német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik.

Nincs kötelező felvételi körzetünk, Szekszárd város területéről fogadjuk a 3-7 éves korú gyermekeket. Így biztosítottá válik minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetősége.

Intézményünk innovatív, nyitott az új pedagógiai törekvések megjelenésére a nevelő munkában.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek.

Óvodai nevelésünk kiinduló pontja, hogy minden gyermek mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. A gyermek fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvoda saját pedagógiai tevékenységrendszerrel segíti a gyermekek fejlődését, amely igazodik egyéni testi és lelki szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, valamint fejlődési üteméhez.

Az óvodai neveléshez minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosítunk. Fontos számunkra az előítélet-mentes nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. A gyermek minden érzékszervével éli meg környezetét, spontán módon fordul érdeklődésével, kíváncsiságával a pillanatnyi dolgokhoz. A nyelv segítségével megalkotja saját világát.

Az óvoda önálló nevelési intézmény a családi nevelés kiegészítője. Intézményünkben biztosítjuk a gyermekek egészséges, egyéni fejlődésének és nevelésének optimális személyi és tárgyi feltételeit. Óvodánkban komplex nevelésre törekszünk, mely magába foglalja a tevékenységek, témák és a képességek fejlesztése tekintetében a párhuzamosságot, mindezt egymás mellett zajló tevékenységek biztosításával érjük el.

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását.

Fontosnak tartjuk, hogy

 • a tevékenységek sokszínűen,
 •  játékba ágyazottan valósuljanak meg a szabad játék hangsúlyozásával.

A műveltségtartalmak, az emberi értékek közvetítése változatos, játékos tevékenységeken keresztül valósul meg, melyek az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez igazodnak. 

Az alapvető szabadságjogok figyelembe vételével biztosítjuk gyermekeinknek az óvodai nevelés során az önazonosság megőrzését, hagyományaik ápolását, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, különös tekintettel a német nemzetiségi kétnyelvű nevelésre.

Német nemzetiségi kétnyelvű nevelésünk magában foglalja:

 • a nemzetiségi hagyományok, szokások ápolását, tovább örökítését, valamint a
 • nemzetiségi identitás megalapozását.

Célunk:

 • Intézményünkben megőrizzük, és folyamatosan fejlesztjük a szakmai munkát, a hagyományápolást, a német nemzetiségi nevelést, valamint az identitástudat megalapozását.
 • A német anyanyelvi környezetet folyamatos fejlesztésére törekszünk. (Németországi tanulók, önkéntesek fogadásával is.)
 • Biztosítsuk és fejlesszük a színvonalas nevelőmunkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.


Óvodapedagógusaink:

 • széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek, célirányosan alkalmazzák tudásukat
 • innovatívak, alkalmasak új pedagógiai kultúra kialakítására
 • magas fokú elkötelezettséggel és felelősségtudattal bírnak
 • jól kommunikálnak
 • toleránsak
 • elkötelezettek a német nemzetiségi nevelés iránt
 • elhivatottan használják a német nyelvet


Óvodánk ellátottsága:

 • az óvoda épülete korszerű, a csoportszobák, a mosdók és az öltözök a csoportlétszámnak és a gyermekek szükségleteinek megfelelőek
 • a jól felszerelt eszközökkel rendelkező tornaszoba biztosítja, a megfelelő mozgás lehetőségét a gyermekeknek
 • a korszerű, az előírásoknak megfelelő udvari játékok, mászókák, vár, homokozó várja a gyermekeket
 • óvodánk környezete tükrözi a német nemzetiség kultúráját, szokásait, hagyományait
© 2023 Copyright | wunderlandovi.hu Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 63994