• E-mailben

  wunderland.ovi7100@gmail.com

 • Személyesen

  7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.

 • Telefonon

  74/510-984, 74/510-982

Alapító okirat szerinti tevékenységek

Intézményünk alaptevékenysége:

 • Az óvodáskorú ( 3-7 éves ) gyermekek testi-lelki-szellemi szükségleteinek kielégítése;
 • a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának biztosítása;
 • a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének megvalósítása;
 • a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása, a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése;
 • a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú tapasztalatszerzés biztosításával;
 • különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésének megvalósítása;
 • nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása;
 • az esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:

 • kompetenciaalapú óvodai nevelés,
 • referencia-intézményi szolgáltatások nyújtása,
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai:
  • enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése
  • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
  • magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan,
 • Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai,
 • német  nemzetiségi kétnyelvű nevelés,
 • óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai,
 • óvodai intézményi étkeztetés:
  • intézményi kedvezményes étkeztetés,
  • intézményi ingyenes étkeztetés
 • pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai:
  • gyógytestnevelés
 • pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
 • esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.
© 2024 Copyright | wunderlandovi.hu Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 104395